Wałbrzych – Stary Zdrój (Waldenburg – Altwasser) marks